Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne platforme kdorneskacenislovenc, pravice uporabnika, ter ponudnika.

KONTAKT

E-mail: info@kdorneskacenislovenc.si
Spletna stran: www.kdorneskacenislovenc.si

PRAVICE INTELEKTUALNE VSEBINE

Ponudnik je lastnik ali uradni pooblaščeni posrednik pri vseh produktih, ki se nahajajo na strani kdorneskacenislovenc.si.  Celotna vsebina spletne platforme, ne glede na obliko, je z zapisom zaščitena z avtorskimi pravicami. Nosilci vseh avtorskih pravic (če ni navedeno drugače) so, Bor Dereani, Jan Stanko Černe in Jernej Oblak.
Vsebine je strogo prepovedano kopirati ali posredovati tretjim osebam.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI 

Za nastale poškodbe lastnine oziroma predmetov ponudnik ne odgovarja. Vsi programi se izvajajo na lastno odgovornost in v primeru poškodb oz. drugih nastalih zdravstvenih posebnosti, za le te ne odgovarjamo. Vse programe izvajate prostovoljno in se zavezujete k temu, da ste sami odgovorni za dejanja. Pred uporabo programa se posvetujete s svojim zdravnikom ali fizioterapevtom.
Ponudnik ne zagotavlja točnosti in pravilnosti vsebine objavljene na spletni strani. Ponudnik ne prevzema odgovornosti, ki bi jo utegnil utrpeti uporabnik zaradi zanašanja na objavljeno vsebino. 
Ponudnik lahko onemogoči spletno stran ali dostop do nje zaradi tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja. 
Uporaba in nasveti se uporabljajo na lastno odgovornost. V primeru poškodb ali v primeru drugih nastalih zdravstevnih težav uporabnika ponudnik ne nosi nobene odgovornosti. Ponudnik ni kriv za kakršnekoli viruse na vašem računalniku, ali fizične poškodbe vaše opreme med izvajanjem programa.

PRITOŽBE IN SPORI 

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in morebitne spore rešiti sporazumno.

VAROVANJE PODATKOV

Upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov upošteva splošna načela iz 5. člena GDPR. Pri obdelavi osebnih podatkov se osebni podatki smejo zbirati samo za določene, izrecne in zakonite namene, upravljavec pa je odgovoren, da so osebni podatki: 
  • obdelani zakonito, pošteno in na pregleden način v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki in se ne obdelujejo dalje na način, ki ni združljiv s temi nameni; 
  • točni, ustrezni, relevantni in omejeni na namen, za katerega se obdelujejo; 
  • hranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo, in le toliko časa, kolikor je to potrebno oziroma kolikor to določajo predpisi; 
  • obdelujejo na način, ki zagotavlja njihovo celovitost in zaupnost, zlasti pa, da so z ustreznimi tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi ustrezno varovani pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uničenjem, ali poškodbo.
Osebni podatki se ne smejo nadalje obdelovati tako, da bi bila njihova obdelava v neskladju s temi nameni, razen če relevantni predpisi ne določajo drugače.  Za potrebe poslovanja spletnega portala www.kdorneskacenislovenc.si ponudnik storitev zbira naslednje uporabnikove podatke: 
  • ime in priimek učitelja
  • šolski naslov elektronske pošte učitelja
Za točnost vnešenih podatkov ne odgovarjamo. Kontaktne podatke upravljavec uporablja zato, da lahko preveri avtentičnsot vnešenih podatkov.
Ponudnik www.kdorneskacenislovenc.si se obvezuje, da bo kakršnekoli podatke, pridobljene preko spletne strani, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Z osebnimi podatki naših uporabnikov ravnamo še posebej skrbno, dostop do podatkov je omejen in zaščiten, nikoli ne bodo predani nepooblaščenim osebam in ne bodo uporabljeni, če se z načinom uporabe ne strinjate.  Vsi podatki se bodo po končani akciji trajno izbrisali.
Uporabnikom je na voljo vpogled v podatke, ki jih hranimo o njih.  Če se vam porajajo kakršnikoli pomisleki oziroma če imate vprašanja na temo zasebnosti in varnosti nam pišite na info@kdorneskacenislovenc.si.